PŮJČOVNA zdravotních pomůcek

 

Půjčujeme zdravotní pomůcky klientům, kteří nemají nárok na pomůcky hrazené zdravotní pojišťovnou nebo potřebují pomůcku dočasně.

Např. po úrazu, operaci a také z důvodu finanční náročnosti nákupu nových zdravotnických, kompenzačních či rehabilitačních pomůcek.

 

Pomůcku lze zapůjčit na měsíc a libovolně prodlužovat dobu nájmu.

Cenu půjčovného najdete u každé pomůcky v detailu, níže na této stránce.

 

INFORMACE

  • Pomůcku je možné odvézt za poplatek 10 Kč/1Km, popřípadě vyzvednout na provozovně.
  • Dovoz a odvoz elektrických polohovacích postelí zajišťuje vždy pronajímatel za úhradu.
  • V souladu s ceníkem je pronajímatel oprávněn požadovat při předání pomůcky vratnou kauci (zálohu). Tato záloha slouží ke krytí oprávněných pohledávek pronajímatele vůči klientovi
    (např. náhrada škody, poplatek za znečištění apod.)
  • Po řádném vrácení pomůcky pronajímatel kauci klientovi vrátí.

 

DOPRAVA

Cena dopravy polohovatelných elektrických lůžek do 50 km od provoznovny (Svobody 1338, 379 01 Třeboň) činí 800,- Kč včetně montáže / 800,- Kč demontáž.

Nad 50km je účtováno dopravné ve výši 10 Kč/1km, montáž 800,-  / demontáž 800,- 

Ostatní pomůcky je možné po dohodě vyzvednout na provozovně.

 

Pro bližší informace volejte: + 420 727 988 784 nebo + 420 776 638 327

 

JAKÉ POMŮCKY PŮJČUJEME:

 

 

KONTAKTY

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout